Kallelse till årsmöte

Årets årsmöte kommer att hållas lördag 30 juni med start kl 10.00 i Sällsjö i samband med fly-in.

Motioner till årsmötet ska ha inkommit till styrelsen senast den 30 maj.

Praktisk information om årsmötet finns här

Dagordning

§1     Årsmötets öppnande
§2     Fråga om kallelse skett i behörig ordning
§3     Val av ordförande och sekreterare för mötet
§4     Upprättande av och godkännande av röstlängd
§5     Val av justeringsman, som jämte ordförande skall justera årsmötesprotokollet
§6     Styrelsens verksamhetsberättelse
§7     Framläggande av Resultat- och Balansräkning
§8     Framläggande av revisionsberättelse
§9     Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
§10   Val av aktuella styrelseledamöter och suppleanter

§11   Val av revisorer och suppleanter
§12   Val av valberedning
§13   Fastställande av årsavgift
§14   Förslag på verksamhetsplan och budget för kommande år
§15   Föredragning av inkomna motioner

§16  Övriga frågor
§17  Mötets avslutande

 

Bilagor:

Sjöflygföreningens Stadgar 2012

Kallelse till årsmöte

Årets årsmöte kommer att hållas lördag 25 mars med start kl 13.00 på adress Karlavägen 41, Stockholm.

Motioner till årsmötet ska ha inkommit till styrelsen senast den 25 februari.

 

Dagordning

§1     Årsmötets öppnande
§2     Fråga om kallelse skett i behörig ordning
§3     Val av ordförande och sekreterare för mötet
§4     Upprättande av och godkännande av röstlängd
§5     Val av justeringsman, som jämte ordförande skall justera årsmötesprotokollet
§6     Styrelsens verksamhetsberättelse
§7     Framläggande av Resultat- och Balansräkning
§8     Framläggande av revisionsberättelse
§9     Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
§10   Val av aktuella styrelseledamöter och suppleanter

      Förslag att antalet ledamöter i styrelsen reduceras till Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör
      jämte 1 styrelseledamot (totalt 5 ledamöter således) och högst 2 suppleanter.
      Detta kan ske inom ramen för stadgarna. Motivet är att få en styrelse som blir mer beslutsför
      och mer lättarbetad vid sammanträdena.

§11   Val av revisorer och suppleanter
§12   Val av valberedning
§13   Fastställande av årsavgift
§14   Förslag på verksamhetsplan och budget för kommande år
§15   Föredragning av inkomna motioner

      Förslag från styrelsen om ändringar i stadgarna
      Ändra i §6 punkt 1 första stycket, ”Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara kalenderår” till;
      Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara 1 maj till 30 april.
      Motivet är att kunna hålla årsmöte och fly-in samtidigt.

§16  Övriga frågor
§17  Mötets avslutande

 

Bilagor:

Kallelse till Årsmöte 2017

Sjöflygföreningens Stadgar 2012

Nytt år med nya möjligheter! Här kommer det att fyllas på med aktiviteter allt eftersom det meddelas webmaster.  Vissa aktiviteter är preliminära varför inga exakta datum finns utsatta för dessa.

Juni

Fly-in och extra årsmöte - Sällsjö (10 nm SE Järpen): fredag 30 juni - lördag 1 juli - Mer info här


Juli

Fjällfllygveckan Kolåsen (30 nm N Järpen) - Årrenjarka (50 nm NW Jokkmokk): Första veckan i juli

Augusti

Mazury AirShow and Masuria International Fly-In - Lake Niegocin, Polen: 2 - 6 augusti 2017 ==> Inbjudan   Facebook

Fly-In - Hauho Finland: 11 - 13 augusti 2017 ==> Seaplanes of Finland

September

Flygdag Täby Sjöflygklubb - Hägernäs ==> TSK.nu

Spontanarrangemang arrangeras dessutom lokalt. Håll koll på hemsidan eller vår facebooksida.
För mer information, vänligen kontakta oss på  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

VÄLKOMNA!

Äntligen är det dags!

Årets årsmöte och sjöflygkonferens kommer att gå av stapeln på Viking Line den 11-12 mars.

Missa inte detta tillfälle att prata flyg och speciellt sjöflyg, påverka hur SSA skall utvecklas i framtiden, diskutera säkerhetsfrågor, och lyssna på intressanta föredrag. Ta gärna med hustru/sambo/särbo, barn, flygarkompis eller någon annan.

Programmet ser ut som följer;

(Speciellt medföljarprogram kommer att finnas med SPA, vin/champagneprovning etc. Detta debiteras separt för varje deltagare)
Här kan man printa ut Inbjudan till SSAs Årsmöte och Säkerhetskonferens i PDF.

Fredag den 11 mars

16.00 Ombordstigning (båten avgår 1800 från Stadsgårdskajen)
17.00 Årsmötet börjar
18.30 Vad kan medflygande göra? Tips och råd, säkerhetsgenomgång och annat nyttigt för säkrare och roligare medflygning.
20.30 Middagen börjar
ca 22.00 Övergång till ”flygskrönebaren” eller annan aktivitet... Man behöver inte vara allert förrän kl.09.00 dagen efter..

Lördag den 12 mars

09.00 Christer Leinehed (fd FV med J35 och J37 i boken och nuvarande kapten A330/340)
- Genomgång haverier 1990-2015
- Slutsatser - orsaker. Finns det en röd tråd?
- Hur förhindra olyckor/incidenter
- SOP/Risk assesment
- Några korta filmsekvenser

09.45 - 10.00 Bensträckare
- Människan i systemet
- UWE utbildning
- Slutsatser och diskussion

10.45 - 11.00 Bensträckare
11.00 Presentation av Haverikommissionen (Nicolas Seger, tbc)
12.00 Lunch i separat avdelning
13.00 Helmut Plozer berättar om flygning över Atlanten med sin 206:a.

13.30 - 13.45 Bensträckare  
13.45 Åke Jansson kåserar om sitt minst sagt omfattande flygarliv

14.15 - 14.30 Bensträckare
14.30 KSAB visar upp senaste i prylväg inom säkerhet, navigation och "bra att ha"
15.15 Avslutning (båten anländer Stadsgårdskajen 15.15)

Vad kostar denna trevliga resa?

Allt detta ingår, buffetmiddag inklusive vin/öl, buffetfrukost, lunch med dryck, baguette med färskost och skinka under årsmötet, kaffe frukt etc
under konferenstiden för alla (även medföljande) till det fantastiska priset 643 kronor/person.

För hytt tillkommer;

Pris/hytt:

Hyttkategori Comfort utsides med dubbelsäng = 1000 kr

Hyttkategori Comfort insides med dubbelsäng = 800 kr

Hyttkategori Seaside Standard = 700 kr

Hyttkategori Inside Standard = 360 kr

Observera att i hyttkategori ”standard” kan man vara upp till 4 personer för samma pris, dvs lägsta pris per person blir då 90 kronor.

Om man vill undvika parkeringsproblem kan man med fördel parkera på båten (bilen åker med) för130 kronor (mycket billigare än att
parkera i Stockholm!)
Reservera plats och betala så fort som möjligt, senast den 2 februari.

Anmälningar till Björn Andersson (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) (0708-228 806).
Vi behöver e-post med namn på de anmälda, kön, födelsedag (krav från rederiet), samt hyttkategori och eventuella matallergier.
Efter anmälan så får ni info per mail exakt hur mycket ni skall betala.

Betalning till SSA:s plusgirokonto54 29 60-0 senast 2 februari.

En utlottning kommer att ske bland de som betalat senast den 2 februari. Mats Berglund kommer att överlämna en klocka från Swatch Group
till vinnaren!

Behöver ni fråga om något så maila/ring, förutom till Björn Andersson, till

Stig Aggevall (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) 0706-450 252

Mats Berglund (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) 0708-104 468

Robert Wagner (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) 0709-647637

Med förhoppning att se riktigt många ombord, önskar styrelsen i SSA alla mycket välkomna!

 

Please publish modules in offcanvas position.